ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 429 59 11
fax. (032) 431 17 60
Obrazki : drukuj :: nie drukuj

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonuje ok. 2500 podmiotów gospodarczych, z czego większość to jednostki małe i średnie. Podstawę działalności stanowią branże: działalność handlowa, usługowa, budowlana i transportowa. Brak większych podmiotów o charakterze produkcyjnym.

Z większych przedsiębiorstw działających na terenie gminy należy wymienić:


Dużymi pracodawcami są również:

Rolnictwo

Na terenie gminy rozwinięte jest także rolnictwo. Ogółem funkcjonuje 873 gospodarstw rolnych, wśród których przeważają gospodarstwa małe zajmujące powierzchnię od 1 do 2 ha (581 gospodarstw) oraz od 3 do 4 ha. Trzecią pod względem liczebności grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni od 5 do 6 ha .

Największych gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha, których właściciele utrzymują się głównie z prowadzenia działalności rolnej, jest w gminie 53. Prym w tej grupie wiodą gospodarstwa rolne o powierzchni od 86 do 100 ha, które dzierżawią grunt Skarbu Państwa od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu. Powstały one po likwidacji kombinatu PGR Leszczyny.

W strukturze zasiewów zdecydowanie dominują rośliny zbożowe - łączna powierzchnia tych upraw wynosi 1 489 ha, ale uprawiane są również rośliny okopowe (ziemniaki, buraki cukrowe), motylkowe i strączkowe. Prowadzona jest hodowla bydła rzeźnego i mlecznego oraz trzody chlewnej.

Tereny pod inwestycje

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny wyznaczono tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację usług komercyjnych takich jak: usług handlu i gastronomii oraz funkcji produkcyjno-przemysłowej w postaci małych i średnich przedsiębiorstw, baz i składów, usług logistycznych temu podobnych.

Wyznaczone tereny inwestycyjne mają powierzchnię 109 ha.

Głównymi atutami Gminy i Miasta przyciągającymi inwestorów są: dobre skomunikowane miasta (drogowe, kolejowe), atrakcyjne położenie na trasie  autostrady A-1 Północ – Południe, która połączy Gdańsk z Ostrawą, a dalej z południem Europy.