ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (032) 429 59 11
fax. (032) 431 17 60
Obrazki : drukuj :: nie drukuj

Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna

Ostrzeganie i alarmowanie ludności
Tabela sygnałów alarmowych
Detektor burz
Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń
 Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń - ulotka
 Usuwanie śniegu i lodu z obiektów budowlanych
Ostrzeżenia i raporty
Ostrzeżenia i Raporty - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Wyszukiwarka awarii sieci energetycznej
Komunikat dotyczący zatruć alkoholem niewiadomego pochodzenia
Inne informacje
Apel Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Wykaz placówek pomocy społecznej dla osób bezdomnych.
Narodowe Siły Rezerwowe i służba przygotowawcza
Kwalifikacja wojskowa
Informacja dla osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Obwieszczenie Wojewody ŚląskiegoStraż Miejska Czerwionka-Leszczyny

Plan pracy Komendy Straży Miejskiej na rok 2013
Opieka nad zwierzętami
Wywieszania ogłoszeń, plalatów, afiszy itp.
Uszanuj prawa osób niepełnosprawnych
Zakaz spożywania alkoholu
Zakaz palenia tytoniu
Materiały pirotechniczne - fajerwerki
 Spalanie odpadów (śmieci)