Polityka Jakości
Strona główna / Urząd / Polityka Jakości

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynika z realizacji wizji:

„Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – miejsce, w którym możemy godnie żyć,
pracować i odpoczywać, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
z dobrymi warunkami dla inwestorów w różnych dziedzinach działalności”

 

 

Misją Kierownictwa i Pracowników Urzędu jest stworzenie efektywnej, ukierunkowanej na spełnienie potrzeb mieszkańców administracji samorządowej, inicjującej i realizującej działania na rzecz rozwoju Gminy i Miasta w myśl zasady – jesteśmy dla obywateli, mieszkańców, a nasze powołanie jest wkładem w rozwój Gminy i Miasta.

 

Polityka SZJ oparta jest na czterech fundamentalnych zasadach:

  1. Jakość to dla nas spełnienie oczekiwań naszych Klientów i zaspokojenie zbiorowych potrzeb naszych mieszkańców
  2. Zaufanie budujemy poprzez jasne i przejrzyste zasady działania, nieskazitelny wizerunek naszych pracowników oraz indywidualne podejście do problemów Klientów
  3. Praca wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, wewnętrznymi standardami i zachowaniem klimatu wzajemnego poszanowania oraz profesjonalizm pracowników i praca w zespole zapewniają wysoką Skuteczność naszych działań
  4. Poprzez Ciągłe doskonalenie naszych procesów, podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i budowę praworządnej, lokalnej wspólnoty, kreujemy Pozytywny Wizerunek Gminy i Miasta

 

Jako Burmistrz zapewniam wszelkie zasoby i pomoc wszędzie, gdzie jest to niezbędne, w celu osiągnięcia właściwej wiedzy i doświadczenia, koniecznych do wprowadzenia tej polityki, która jest zakomunikowana i znana przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta.

Osobiście zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich w/w ustaleń.

 

 

 

                                                                                     Burmistrz

 

                                                                                   Wiesław Janiszewski

 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM