Zastrzeżenia prawne
Strona główna / Zastrzeżenia prawne

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu www, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami www. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZNAKÓW TOWAROWYCH I TREŚCI NINIEJSZYCH STRON WWW

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach www. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez uprzedniej zgody Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis www w jakikolwiek inny sposób.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasze strony www mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach www.

Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach www. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszej stron www. Aktualizacje Warunków użytkowania będą publikowane na niniejszych stronach www.

UŻYTKOWNIK PRZESYŁAJĄCY INFORMACJE DO SERWISU JEST ZOBOWIĄZANY DO:

  • pilnowania dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych
  • stosowania Serwisu w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z serwisu www.czerwionka-leszczyny.pl spotykasz się z artykułami, opiniami, poglądami, itp., podpisanymi przez właścicieli, pracowników lub Partnerów Urzędu. Są one zgodne z naszymi opiniami, ale jednocześnie należy je traktować właśnie jako opinie.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl  

biuro [at] intracom.pl

tel. +48 32 351 82 50
tel. +48 32 440 11 46
fax +48 32 351 82 50 w. 21

 

Serwis wspomagany przez:

System Zarządzania Treścią InCMS
opracowany przez IntraCOM.pl

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM