Sport, Turystyka i Gospodarka

Powiększ zdjęcie


Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny to wspaniałe miejsce do rekreacji i wypoczynku.
Dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym nasza Gmina i Miasto wyróżniają się w regionie walorami turystycznymi. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z basenów, obiektów sportowych, wytyczonych ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych, które w części prowadzą przez Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.


Powiększ zdjęcie

 

Zaspokajaniem sportowych potrzeb mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizujacy imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym w ciągu całego roku kalendarzowego oraz liczne kluby sportowe.


Czerwionka-Leszczyny to gmina i miasto przyjazne zarówno dla osób, które chciałyby tutaj zamieszkać jak i przedsiębiorców chętnych do inwestowania na jej terenie. Obecnie w Gminie i Miaście Czerwionka – Powiększ zdjęcieLeszczyny funkcjonuje ok. 2500 podmiotów gospodarczych, z czego większość to jednostki małe i średnie. Podstawę działalności stanowią branże: handlowa, usługowa, budowlana i transportowa. Rozwinięte jest także rolnictwo - około 870 gospodarstw rolnych, wśród których przeważają gospodarstwa małe zajmujące powierzchnię od 1 do 4 ha. Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny posiada zatwierdzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie lokalizacji obiektów handlowo-usługowych oraz wyznacza strefy przemysłowe. Ponadto gmina i miasto posiada atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową. Wyznaczone tereny inwestycyjne mają powierzchnię 109 ha. Atrakcyjność gminy podnosi  Autostrada A1, w tym dwa węzły w dzielnicy Dębiensko i sołectwie Bełk.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM