Biuro Funduszy Zewnętrznych
Strona główna / Urząd / Biura Urzędu / Biuro Funduszy Zewnętrznych

 

Biuro Funduszy Zewnętrznych

Biuro Funduszy Zewnętrznych
Naczelnik: mgr inż. Andrzej Wącirz,
 (032) 42 959 89
 
 (032) 42 959 87
 
Al. Św. Barbary 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny
godziny urzędowania:
 poniedziałek od 730 do 1700
 od wtorku do czwartku od 730 do 1530
 piątek od 730 do 1400

Do zadań  Biura Funduszy Zewnętrznych  należy w szczególności:

  • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne i remontowe, wyszukiwanie i przekazywanie informacji wydziałom merytorycznym i jednostkom organizacyjnym o możliwościach współfinansowania "projektów miękkich",
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przy współpracy z wydziałami branżowymi,
  • Prowadzenie ewidencji wniosków aplikacyjnych,
  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzieć współfinansowanych ze  środków unijnych,
  • Koordynacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ich wdrażania tj. sprawozdawczość, wniosek o płatność, promocja.
  • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województawa Śląskiego oraz innymi instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi.
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM