Gastronomia

Według danych zgromadzonych przez Urz±d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na koniec 2001 roku, zdecydowana większo¶ć podmiotów gospodarczych prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na terenie gminy specjalizuje się w handlu i usługach. Przeszło 50% wszystkich zarejestrowanych firm zajmuje się handlem, o prawie 45% ¶wiadczy różnego rodzaju usługi.

Na naszej stronie zaprezentowane zostały podstawowe dane teleadresowe  restauracji, kawiarni, pizzeri oraz pubów znajduj±cych się na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Kawiarnie - Restauracje
Pizzerie - Puby

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM