Obiekty zabytkowe

Na terenie gminy i miasta zachowało się wiele zabytków przypominaj±cych o historii tej ziemi. Obiekty te reprezentuj± architekturę sakraln±, dworsk±, architekturę patronackiego osiedla robotniczego oraz architekturę obiektów różnych dziedzin techniki.

Obiekty zabytkowe
Architektura sakralna
Architektura dworska
Inne zabytki
Miejsca pamięci narodowej

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM