Referat Obrotu Nieruchomościami
Strona główna / Urząd / Referaty Urzędu / Referat Obrotu Nieruchomościami


Referat Obrotu Nieruchomościami

Referat Obrotu Nieruchomościami
kierownik: Roman Gorzawski
 (032) 429 59 93

 (032)  429 59 94 - obrót lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

ron.l [at] czerwionka-leszczyny.pl


 (032) 429 59 95 - obrót nieruchomościami

ron.n [at] czerwionka-leszczyny.pl

al. św. Barbary 6,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

godziny urzędowania: 
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątkek od 7.30 do 14.00

Do zadań Referatu Obrotu Nieruchommościami należy w szczególności:

 • dokonywanie sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie. oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszenie, a także ograniczenie prawami rzeczowymi w tym uzytkowaniem i służebnościami gruntowymi
 • prowadzenie spraw związanych ze zleceniem wyceny nieruchomościami w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • kompleksowe przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu uzytkownika wieczystego i trwałego zarządu
 • wydawanie decyzji związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • rozwiązywanie umów uzytkowania wieczystego przed upływem terminu, na które zostało ustanowione
 • sprzedaż prawa wieczystego uzytkownia gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników
 • prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich
 • prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych na gruntach gminnych
 • wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • zlecanie dokumentów geodezyjnych (wyciągów głównych, wykazów zmian gruntowych) dla potrzeb zadań realizowanych przez Referat
 • przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy, ujawniania podziałów i decyzji komunalizayjnych, w zakresie spraw prowadzonych przez Referat
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych i uzytkowych z zasobu Gminy
 • reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela we współnotach mieszkaniowych przez pracowników wyznaczonych do tego przez Burmistrza.
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM