Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych
Strona główna / Urząd / Dla Inwestorów / Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych

 

"Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki -

promocja terenów inwestycyjnych" 

 Cel projektu


Gmian i Miasto Czerwionka-Leszczyny od kilku lat  z powodzeniem realizuje kampanie promocyjne własnej oferty inwestycyjnej. Dobra strategicznie lokalizacja, posiadanie atrakcyjnych, wolnych terenów inwestycyjnych oraz sieć połaczeń drogowych (w tym autostrady A1)  umożliwiających łatwy dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej ale także do Niemiec czy Czech stawia gminę na pozycji idealnego miejsca do zainwestowania. Gmina zlokalizowana jest w centrum obszaru dużych i pręznie rozwijających się aglomeracji: katowickiej, gliwickiej i rybnickiej. Poprzednie kamoanie udowodniły, że nawet mniejsze gminy mogą zaistnieć na arenie gospodarczej i "walczyć" skutecznie o pozyskanie inwestorów. Niemniej dla podtrzymania efektu rozpoznawalności niezbędna jest stała kontynuacja rozpoczętych i prowadzonych działań promocyjnych. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny stale uwypukla atuty gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo. Gmina niezmiennie dąży do budowania wizerunku miejsca z możliwościami, miejsca, które chce i potrafi się rozwijać. Celem obecnej kampanii promocyjnej jest wzrost bezpośrednich inwestycji na terenie realizacji projektu i jeszcze większe podniesienie zainteresowania obszarami inwestycyjnymi. Efekty realizacji kampanii odczuwane będą długofalowo.

Głównym i nadrzędnym celem projektu będzie wypromowanie posiadanych wolnych terenów inwestycyjnych. . A co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. W swoich założeniach kampania realizować będzie także cele informacyjne, aby możliwie największa część rynku docelowego została poinformowana o oferowanej bazie inwestycyjnej    i możliwościach gospodarczych gminy. Realizacja kampanii ma zwiększyć świadomość potencjalnych inwestorów o dużych zasobach inwestycyjnych i atrakcyjności gminy i miasta jako wolnej niszy gospodarczej. A w oczekiwanym rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Projekt kampanii promocyjnej ma na celu przyczynić się do wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji w naszym regionie. Zaplanowana kampania promocji oferty inwestycyjnej odbywać się będzie multimedialne - będzie obejmować działania w wielu mediach. W efekcie realizacji kampanii promocyjnej pośrednio wzmocniony zostanie system obsługi i wspomagania inwestycji oraz wymiany handlowej, w szczególności w części dotyczącej zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji w gospodarce.

 Przedmiot promocji

Tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

 Planowany harmonogram realizacji projektu

 Finansowanie projektu

 • Koszt całkowity projektu 469 859,00 zł
 • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  399 380,15 zł
 • Środki własne gminy 70 478,85 zł

 Realizacja projektu

 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w IV Oghólnopolskim Kongresie Regionów Świdnica 2013 w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"

  Galeria zdjeć

 • SPOT TELEWIZYJNY
   

 

 • SPOT RADIOWY
 • Notatka służbowa z wyboru wykonawcy 2 szt. stojaków reklamowych typu "roll up w ramach realiacji projektu  pn. "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"
 • Notatka służbowa z wyboru wykonawcy uługi transportowej na Kongres Regionów 2013 w Świdnicy 
 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa 2 sztuk stojaków reklamowych typu "Roll up" w ramach Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"
 • Zaproszenie do składania ofert - usługa transportowa polegająca na przewozie 4 osób na Kongres Regionów 2013 w Świdnicy na trasie Czerwionka-Leszczyny - Świdnica, Świdnica - Czerwionka-Leszczyny   w ramach Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"

  - Zaproszenie do skladania ofert

  - Formularz ofertowy

 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM 2013 w Cannes w ramach  realizacji projektu "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"

  Galeria zdjęć

 • Notatka ze spotkania biznesowego w dniu 25.01.2013 r. w ramach realizacji projektu kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych" 

  Galeria zdjęć

 • Zaprosznie do składania ofert na: "Dostawę 300 szt. Pamięci USB wraz z nagraniem informacji o terenach inwestycyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Targach Produktów  i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2012 w Poznaniu w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"

  Galeria zdjęć

 • Notatka ze spotkania biznesowego w dniu 21 listopada 2012 roku w ramach realizacji projektu kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięci ręki - promocja terenów inwestycyjnych" w tyraklcie trwania Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2012

  Galeria zdjęć

 • Sprawozdanie z konferencji otwierającej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągniecie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"

  Galeria zdjęć

  Prezentacja
   
 • Zaproszenie do składania ofert - Usługa transportowa polegająca na przewozie 4 osób na Targi Gmina Investfield 2012 w Poznaniu na trasie Czerwionka-Leszczyny - Poznań, Poznań - Czerwionka-Leszczyny w ramach Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"
  Rozstrzygnięcie
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2012 w Monachium w ramach realizacji  projketu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"
  Galeria zdjęć

  Zaproszenie do udziału w konkursie: "Stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii pn. "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych" realizowanej od 1.09.2012 do 29.11.2013".
 • Zaproszenie do udzialu w konkursie: "Stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii pn. "Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych" realizowanej od 1.09.2012 do 29.11.2013".
  Unieważnienie konkursu


 www.investcl.eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl


 

                 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM