Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu
Strona główna / Urząd / Dla Inwestorów / Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu

 

 

„Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu”

 Cel projektu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlokalizowana jest w obszarze dużych i prężnie rozwijających się aglomeracji: katowickiej, gliwickiej i rybnickiej. Dobra lokalizacja, posiadanie atrakcyjnych, wolnych terenów inwestycyjnych oraz sieć połączeń drogowych (w tym Autostrady A1) umożliwiających łatwy dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej stawia gminę na pozycji idealnego miejsca do zainwestowania. Niemniej, w obecnej sytuacji gospodarczej dobra lokalizacja nie wystarcza. Brak zintegrowanych działań, nakierowanych na potencjalnych inwestorów może skutkować zaprzepaszczeniem szansy na wykorzystanie posiadanych możliwości.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny musi skutecznie prowadzić działania promocyjne, mające na celu uwypuklenie atutów gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo. Gmina powinna dążyć do budowania wizerunku miejsca z możliwościami, miejsca, które chce i potrafi się rozwijać.

 Głównym i nadrzędnym celem projektu obecnej Kampanii promocyjnej pn. „Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu” będzie wypromowanie posiadanych wolnych terenów inwestycyjnych. A co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. Kampania ma przekonać grupę docelową projektu o inwestycyjnej atrakcyjności gminy i miasta, a w rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Zaplanowane w projekcie działania promocyjne będą biegły kilkutorowo. Równocześnie promowane będą: tereny usługowe, tereny centro twórcze, przemysłowe i rekreacyjno - sportowe. Kampania skierowana jest do róznego rodzaju odbiorców - inwestorów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę nieruchomości, dostawców usług, mediów specjalizujących się w problematyce nieruchomości, działających nie tylko na terenie naszego kraju. Zaplanowane działania dają możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów zarówno na rynku regionalnym, krajowym jak i zagranicznym. Realizacja kampanii pośredno przyczyni się również do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gminy a także pozwoli na kreowanie wizerunku Czerwionki - Leszczyn jako miejsca dynamiczengo i otwartego na zmiany.

 

 Przedmiot promocji

Tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

 Planowany harmonogram realizacji projektu

 Finansowanie projektu

 • Koszt całkowity projektu 944 170,00 zł
 • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  801 694,50 zł
 • Środki własne gminy 142 475,50

 Realizacja projektu

 • Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu: "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"

Prezentacja

Galeria zdjęć

 • Zaproszenie do składania ofert- dotyczy zadania: "Zakup ekranu projekcyjnego w ramach projektu Kampanii promocyjnej "Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu"
  Rozstrzygnięcie
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO ITALIA REAL ESTATE 2012 w Mediolanie
  Galeria zdjęć
 • Sprawozdanie z udziału przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Kongresie Regionów 2012 w Świdnicy

  Galeria zdjęć

                        Prezentacja

 

 www.investcl.eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl

 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM