Zespół Taneczny Zygzak

 

FORMACJA  TANECZNA  Z Y G Z A K  POWSTAŁA  W  1992 r.

OD  POCZˇTKU  ISTNIENIA  JEGO  INSTRUKTOREM  I  CHOREOGRAFEM  JEST  KATARZYNA  GRZEGORZEK.  FORMACJA  ZRZESZA  DZIECII  MŁODZIEŻ  W  WIEKU  OD  6  DO  18  LAT 

I  PODZIELONA  JEST  NA  GRUPY  UWZGLĘDNIAJˇCE  UMIEJĘTNO¦CI  I  WIEK  MŁODYCH  TANCERZY.  ZESPÓŁ  MA  W  SWOIM  REPERTUARZE  PROGRAM  NA  KTÓRY  SKŁADAJˇ  SIĘ  GŁÓWNIE  MINIATURY  TANECZNE, UKŁADY  MAŻORETKOWE  ALE  TAKŻE  TAŃCE  DYSKOTEKOWE  I  REWIOWE. W  CIˇGU  OSTATNICH  16  LAT  PRZEZ  ZESPÓŁ  „PRZETAŃCZYŁO"  PONAD  600 DZIEWCZˇT  I  CHŁOPCÓW.   W  ROKU  2005  ZYGZAK  ROZPOCZˇŁ  WSPÓŁPRACĘ  Z  MIEJSKˇ  ORKIESTRˇ  DĘTˇ  „DĘBIEŃSKO".

FORMACJA  JEST  LAUREATEM  WIELU  NAGRÓD  I  WYRÓŻNIEŃ. PONAD  70  RAZY  ZDOBYWAŁA  JEDNO  Z  PIERWSZYCH  MIEJSC  NA  FESTIWALACH  TAŃCA,  REPREZENTUJˇC  MIEJSKI  O¦RODEK  KULTURY ORAZ  GMINĘ  I  MIASTO  CZERWIONKA-LESZCZYNY  ZARÓWNO

NA  IMPREZACH  LOKALNYCH  JAK  I  NA  FESTIWALACH  I  KONKURSACH

O  ZASIĘGU  OGÓLNOPOLSKIM  A  TAKŻE  MIĘDZYNARODOWYM.

 

http://www.mokcl.pl/tresc19.html

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM