O krok do przodu!

O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego

O projekcie: O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego jest projektem skierowanym do społeczności, który w swoich założeniach ma za zadanie praktyczną naukę języka angielskiego dla mieszkańców sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt realizowany jest przez Fundację Business for Future wraz z Gminą i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Termin: Projekt będzie realizowany w okresie Sierpień 2012 - Styczeń 2013.
Rekrutacja odbywa się od 13.08.2012 r. i trwa do końca miesiąca.
Zajęcia będą odbywać się w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r.

Działania: Projekt umożliwia skorzystanie z nauki języka angielskiego, akcentując jej praktyczną stronę. Oznacza to, że w szczególności staramy się przełamać bariery językowe oraz umożliwić zainteresowanym zdobycie umiejętności swobodnej konwersacji. Dla naszych uczestników projektu przewidzieliśmy:
A. Szkolenia języka angielskiego - łącznie 48h/grupę;
B. Materiały oraz książki do nauki;
C. Dostęp do internetowej profesjonalnej platformy nauki języka angielskiego online.
D. Możliwość współtworzenia oraz uczenia się języka angielskiego poprzez platformę e-learningową ogólnie dostępną.
E. Otrzymanie certyfikatu Toeic Bridge.

Uczestnicy: Przeprowadzona diagnoza oraz wymagania konkursowe umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu 20 osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic. Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla osób nie potrafiących posługiwać się językiem angielskim (wcale lub w stopniu uniemożliwiającym swobodną konwersację). Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych. Szczegóły dotyczące kryteriów przyjęcia dostępne są u Lidera projektu.

Projekt "O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do procesu rekrutacji (dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie)

 - formularz rekrutacji z oświadczeniami (nie aktywne)
 - regulamin

 

Po zapoznaniu się z "regulaminem" prosimy wypełnić i wydrukować "formularz rekrutacji z oświadczeniami". Formularz należy podpisać odręcznie, a następnie złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7 lub zeskanowany przesłać na adresy mailowe podane w regulaminie (

rgim [at] czerwionka-leszczyny.com.pl
 , ).  

 

Dokumenty uczestnictwa (dla uczestników zakwalifikowanych do projektu)

 - formularz danych do projektu (nie aktywne)Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM