Podnieś kwalifikacje

Podnieś kwalifikacje - ucz sie języków

 

O projekcie: „Podnieś kwalifikacje - ucz się języków!” jest projektem skierowanym do aktywnych zawodowo mieszkańców sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Głównym założeniem projektu jest praktyczna nauka języka angielskiego.
Projekt realizowany jest przez Centrum Języków Obcych LEADER z Mikołowa wraz z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.

Termin:
Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2013 – czerwiec 2013.
Rekrutacja odbywa się od 14.01.2013 r. i trwa do 27.01.2013r..
Zajęcia będą odbywać się w okresie od lutego 2013 r. do czerwca 2013 r.

Działania: Projekt umożliwia skorzystanie z nauki języka angielskiego, akcentując jej praktyczną stronę. Podczas kursów lektorzy będą zwracać uwagę na naukę specjalistycznego słownictwa wykorzystywanego w różnych sferach zawodowych. Dla uczestników projektu przewidziano:
A. Szkolenia języka angielskiego - łącznie 80h/grupę;
B. Materiały oraz książki do nauki;
C. Dostęp do internetowej profesjonalnej platformy e-learningowej
D. Otrzymanie certyfikatu Toeic Bridge.

Uczestnicy: Przeprowadzona diagnoza oraz wymagania konkursowe umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu 20 aktywnym zawodowo osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic. W ramach szkolenia zostaną utworzone 2 grupy 10 osobowe. 1 grupa szkoleniowa dla osób nie potrafiących posługiwać się językiem angielskim (wcale lub w stopniu uniemożliwiającym swobodną konwersację) oraz 1 grupa dla osób średniozaawansowanych w posługiwaniu się językiem angielskim. Szczegóły dotyczące kryteriów przyjęcia i uczestnictwa w projekcie zawarte są w REGULAMINIE UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Projekt „Podnieś kwalifikacje - ucz się języków!” współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDokumenty do procesu rekrutacji (dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie)

- Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami
- REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Po zapoznaniu się z "Regulaminem" prosimy wypełnić i wydrukować "Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami". Formularz należy podpisać odręcznie, a następnie złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p.) lub zeskanowany przesłać na adresy mailowe podane w regulaminie (

rgim [at] czerwionka-leszczyny.com.pl
, ) najpóźniej do dnia 27.01.2013r.

 

Dokumenty uczestnictwa (dla uczestników zakwalifikowanych do projektu)

- formularz danych do projektu (nie aktywne)

 - oświadczenie (nie aktywne) 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM