Edukacja mieszkańców

Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny 

 

O projekcie: Projekt "Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny" jest projektem skierowanym do mieszkańców sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Głównym załaożeniem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności informatycznych i przedsiębiorczych wśród uczestniczek i uczestników projektu.
Projekt realizowany jest przez:

 • Lidera projektu – AV Sp. z o.o., ul. Mojżesza 56, 44-273 Rybnik 
 • Partnera projektu – Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Projekt składa się z dwóch modułów szkoleniowych:

 • Moduł 1 - Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą [2 grupy szkoleniowe po 6 osób – 20 h na grupę] - szkolenie skierowane jest do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic);
 • Moduł 2 - Szkolenie z obsługi komputera i Internetu [1 grupa szkoleniowa (12 osób) - 100 h] - szkolenie skierowane jest do osób posiadających status osoby pracującej zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic).

Termin realizacji: Projekt będzie realizowany w okresie kwiecień 2013 - sierpień 2013.
Rekrutacja odbywa się od 16.04.2013r. do 25.04.2013r. - REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 31.05.2013r.
Zajęcia będą odbywać się w okresie: maj 2013 r. do sierpień  2013 r.

Przewidziane działania: W ramach projektu zaplanowano nastepujące działania:

 • Moduł 1 - Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą:

  - procedury prawne i wymogi formalne przy zakładaniu własnej firmy,
  - mozliwość skorzystania z porad i fachowej pomocy specjalistów i doradców,
  - nauka pisania biznes planu, opracowywania szczegółowego budżetu wydatków,
  - informacje dotyczące pozyskiwania środków na otworzenie własnej firmy (PUP, PROW, PFRON),
  - każda uczestniczka otrzyma komplet materiałów szkoleniowych,
  - szkolenie zakończone otrzymaniem certyfikatu ukończenia.

 • Moduł 2 - Szkolenie z obsługi komputera i Internetu:

  - podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  - użytkowanie komputerów,
  - przetwarzanie tekstów,
  - arkusze kalkulacyjne,
  - bazy danych,
  - grafika menadżerska i prezentacyjna,
  - przeglądanie stron internetowych  i komunikacja
  - każdy uczetnik i  uczestniczka otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz podręcznik,
  - szkolenie zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.


Grupa docelowa: Uczestnicy/uczestniczki projektu

 • Moduł 1 - Szkolenie z zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na działalność gospodarczą [2 grupy szkoleniowe po 6 osób – 20 h na grupę] - szkolenie skierowane jest do kobiet posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic)

 • Moduł 2 - Szkolenie z obsługi komputera i Internetu [1 grupa szkoleniowa (12 osób) - 100 h] - szkolenie skierowane jest do osób posiadających status osoby pracującej zameldowanych na terenie sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (tj.: Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic i Szczejkowic).

Dokumenty do procesu rekrutacji (dla osób zaintersowanych uczestnictwem w projekcie)

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z OŚWIADCZENIAMI
- REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Po zapoznaniu się z "Regulaminem" prosimy wypełnić i wydrukować "Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami". Formularz należy podpisać odręcznie, a następnie złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p.) lub zeskanowany przesłać na adresy mailowe podane w regulaminie (

rgim [at] czerwionka-leszczyny.com.pl
, ) najpóźniej do dnia 25.04.2013r.

 

UWAGA!  REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA I TRWA DO 31.05.2013r.

 

Dokumenty uczestnictwa (dla uczestników zakwalifikowanych do projektu)

- formularz danych do projektu (nie aktywne)
- oświadczenie (nie aktywne)

l
Projekt „Edukacja mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”
współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM