Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c,
44-238 Czerwionka-Leszczyny, 
 (032)  431 14 40, 431 13 32
 (032) 431 15 93
   

godziny urzędowania:

od poniedziałku do ¶rody od 700 do 1500
czwartek od 700 do 1700
pi±tek od 700 do 1300

przyjmowanie stron:

czwartek od 1330 do 1600
dyrektor: mgr Marian Uherek 
   

 

 • Kierownik Działu Zarz±dzania:
  Grażyna Włodarska
   (032) 431 14 40 wew. 41
 • Kierownik Działu Organizacji:
  mgr Tatiana Karwot
   (032) 431 14 40 wew. 21
 • Główny Księgowy: 
  mgr Jolanta Kokowska
   (032) 431 14 40 wew. 31
Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM