Grupa Plastyczna przy MOK

Grupa Plastyczna przy MOK
ul. Wolno¶ci 2,
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 (032) 427 00 45, 431 89 55,
instruktor: Jacek Gierlasiński.

Grupa powstała w styczniu 2002 r i działa przy Miejskim O¶rodku Kultury. Skupia dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Głównym celem jej działalno¶ci jest krzewienie kultury plastycznej oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych w¶ród dzieci. Proponowane formy twórczo¶ci obejmuj± grafikę, rysunek i modelarstwo w glinie. Zajęcia odbywaj± się regularnie raz w tygodniu.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM