¦l±skie Stowarzyszenie Ornitologiczne Ara

¦l±skie Stowarzyszenie Ornitologiczne Ara
oddział Czerwionka-Leszczyny,
ul. Wolno¶ci 2,
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 (032) 427 00 22, 431 89 55,
prezes: Benedykt Muras:  (032) 431 12 98,  0 503 686 583.

Oddział w Czerwionce-Leszczynach działa od 1966 roku i obecnie zrzesza 20 członków. Stowarzyszenie prowadzi działalno¶ć o¶wiatow±, polegaj±ca na kształtowaniu wła¶ciwego stosunku człowieka do ptaków i krzewieniu celów kultury ornitologicznej w¶ród społeczeństwa, naukow± - poprzez ¶wiadome i celowe pomnażanie awifauny krajowej i egzotycznej, ekologiczn± - jej celem jest aktywna ochrona wszelkich dziedzin ¶rodowiska przyrodniczego, sportow± - realizowan± poprzez rywalizację podczas konkursów ptaków.

Członkowie oddziału w Czerwionce-Leszczynach oraz Miejski O¶rodek Kultury wspólnie zorganizowali w 1998 roku Ornitologiczne Mistrzostwa ¦l±ska, a w 2001 roku Ornitologiczne Mistrzostwa Polski.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM