Ścieżki rowerowe

Przez teren gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny przebiega 5 tras rowerowych, które zostały przygotowane zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku, opracowanym na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

Trasa nr 2

kolor znakowania: żółty
przebieg: Jaśkowice - Czerwionka - Malenie - Leszczyny
długość na terenie gminy: 7,1 km

Jest to główna trasa na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i docelowo będzie prowadzić z Katowic przez Mikołów, Orzesze, Czerwionkę-Leszczyny, Rybnik, Racibórz do Krnova w Czechach. W obecnej chwili nie wszystkie odcinki tej trasy są oznakowane. Na obszarze gminy wiedzie od granicy Orzesza Jaśkowic brzegiem lasu pod górą Ramża do Czerwionki przez Malenie. Dalej szlak prowadzi obok stacji kolejowej w Leszczynach, gdzie warto zwrócić uwagę na rzeźbę umieszczoną w parku.

Upamiętnia ona śmierć 380 więźniów obozu oświęcimskiego, którzy w styczniu 1945 roku, w czasie ewakuacji zostali rozstrzelani w pobliżu stacji kolejowej.


Trasa nr 10

kolor znakowania: zielony
przebieg: Rybnickie Błonie - Gotartowice - Szczejkowice - Żory - Pszczyna
długość na terenie gminy: 6,5 km

Trasa rozpoczyna się na Błoniach i prowadzi niebieskim szlakiem w kierunku południowo-wschodnim. Po przejechaniu 1,6 km na śródleśnym skrzyżowaniu znajduje się znak początku szlaku zielonego. Trasę zieloną rozpoczyna podjazd leśną drogą. Na wierzchołku wzniesienia do ścieżki dochodzą tory kolejowe linii piaskowo-węglowej. Jadąc lasem mieszanym, z przewagą sosny i świerka dojeżdża się do skrzyżowania dróg. Należy skręcić w prawo, a przed przejazdem kolejowym w lewo. Szlak prowadzi przez pewien czas równolegle do torów kolejowych leśną dróżką. Po drugiej stronie torów znajduje się jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów Rybnika tzw. Kencerz. Oprócz ciekawej roślinności, kwalifikującej ten obszar do objęcia ochroną, można tu także napotkać objęte ochroną: zimorodka, gąsiorka, żmiję zygzakowatą, bobra europejskiego. Opuszczamy granice Rybnika i jadąc wciąż lasem dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Nowej Wsi, przysiółka Szczejkowic. Po krótkiej jeździe polną drogą dojeżdżamy do wyasfaltowanej ul. Wiejskiej, dalej ulicą Piaskową do ulicy Gliwickiej. Jedziemy chwilę ulicą Gliwicką, następnie skręcamy w lewo i wjeżdżamy w lasy nadleśnictwa Kobiór i wzdłuż Stawów do Żor i dalej do Pszczyny.

Trasa nr 291

kolor znakowania: niebieski
przebieg: Ornontowice - Dębieńsko Wielkie - Bełk - Palowice - Woszczyce
długość na terenie gminy: 12,6 km

Trasa z Ornontowic polnymi drogami dociera do Dębieńska Wielkiego - dzielnicy Czerwionki-Leszczyn, gdzie zobaczyć można kościół z początku XIX wieku, karczmę i ruiny dworku z tegoż okresu. Dalej jedziemy aleją kasztanową w kierunku południowym, wjeżdżamy w las, porastający Ramżę (325 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie regionu. Wyjeżdżając z lasu napotykamy żółtą trasę rowerową nr 2, a następnie przejeżdżamy przez niestrzeżony przejazd kolejowy linii Rybnik - Katowice, a potem obok zabudowań gospodarczych w Bełku. Z lewej strony w pewnym oddaleniu, widoczny jest między drzewami drewniany kościółek z 1753 roku, z cennym wyposażeniem wnętrza. Dojeżdżamy do drogi Rybnik - Katowice w dzielnicy Bełk, przekraczamy ją i przez przysiółki Marynów i Lasowiska dojeżdżamy do Palowic. W Palowicach warto zobaczyć drewniany kościółek pw. św. Trójcy z 1593 r., przeniesiony tu w 1981 r. z Leszczyn. Trasa prowadzi dalej leśnymi drogami do Woszczyc, gdzie można obejrzeć XIX wieczny pałacyk neobarokowy oraz kościół. Tu szlak się kończy.

Trasa nr 301

kolor znakowania: czarny
przebieg: Leszczyny - Przegędza - Szczejkowice - Żory
długość na terenie gminy: 12,7 km

Trasa rozpoczyna się w pobliżu stacji kolejowej Leszczyny. Mijamy osiedle Leszczyny i jadąc skrajem lasu dojeżdżamy do Przegędzy, przecinamy ulicę Mikołowską i wjeżdżamy do większego kompleksu leśnego, stanowiącego część Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Z lasu wjeżdżamy do ładnie położonej wsi Szczejkowice. Szlak prowadzi w kierunku południowym ulicą Wiejską, dalej ulicą Piaskową i Gajową, gdzie dojeżdżamy do drogi Czerwionka - Żory. Tu skręcamy w lewo, a po 100 m w prawo, ponownie wjeżdżając w las. Wkrótce osiągamy źródełko z krystalicznie czystą wodą. Po przejechaniu ok. 300 m, spotykamy znaki zielone, towarzyszące nam aż na tzw. Gichtę. Wcześniej mijamy dwa duże, śródleśne stawy hodowlane: Garbocz i Gichtę. Jest to uroczy fragment trasy, na którym zaobserwować można ciekawe okazy ptactwa wodnego i urozmaicony drzewostan. Na przesmyku oddzielającym wspomniane stawy dochodzą znaki czerwonej trasy z Palowic do Żor. Od tego miejsca wszystkie 3 szlaki rowerowe podążają wspólnie w kierunku Gichty. Znajduje się tu 4-kondygnacyjna wieża murowana, będąca pozostałością po Hucie Waleska.

Trasa nr 305

kolor znakowania: czerwony
przebieg: Orzesze - Zazdrość - Palowice - Żory
długość na terenie gminy: 5,4 km

Trasa lasem z Orzesza przez Zazdrość dociera do Palowic, gdzie mijamy trasę rowerową niebieską nr 291 i dojeżdżamy do centrum wsi, w której znajduje się klasycystyczny dwór z początku XIX w., usytuowany na skraju parku, a także oficyna dworska, dawna gorzelnia oraz XIX wieczne kapliczki. Stąd udajemy się w kierunku południowo-zachodnim na ulicę Szkolną i po krótkiej jeździe osiągamy las. Po chwili napotykamy biegnące z prawej strony znaki niebieskie pieszego szlaku Początków Hutnictwa ROW, które będą nam towarzyszyć aż na Gichtę. Jedziemy między pięknie położonymi stawami łańcuchowymi obfitującymi w ptactwo wodne, a następnie dojeżdżamy do Gichty, gdzie kończy się szlak. 
 

 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM