Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy
Strona główna / Urząd / Informacje Urzędu / Opłaty, podatki / Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy
 1. Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy, stanowiącej podstawę do naliczenia zindywidualizowanej stawki czynszu uwzględniającej czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu, wynosi 2,13 zł (Stawka obowiązuje od 1 marca 2006r.).
 2. Jako standardowe przyjmuje się wyposażenie mieszkania w instalację wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe oraz ubikację na klatce schodowej.
 3. Do czynników podwyższających wartość użytkową lokalu należy:
  • położenie budynku - 0%,
  • położenie lokalu w budynku:
   • kondygnacja - 0%,
   • stopień nasłonecznienia - 0%,
  • wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:
   • łazienka wyposażona w wannę lub prysznic oraz ubikacja w mieszkaniu - 20%,
   • centralne ogrzewanie sieciowe z podłączonymi grzejnikami - 20%,
   • instalacja gazowa z możliwością podłączenia urządzeń odbiorczych - 20%,
   • instalacja ciepłej wody dostarczanej z zewnątrz - 10%,
  • ogólny stan techniczny budynku - 0%,
 4. Do czynników obniżających wartość użytkową lokalu należy:
  • brak instalacji wodno-kanalizacyjnej - 20%,
  • ubikacja poza budynkiem - 10%.


Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym
1.Stawki dzienne (brutto) za 1m2 powierzchni pasa drogowego za prowadzenie robót nad, pod i naziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności:
dla jezdni i chodników do 20% szerokości jezdni – 1,22 zł,
dla jezdni i chodników powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 3,66 zł,
dla jezdni i chodników powyżej 50% szerokości jezdni lub całej jezdni – 7,32 zł,
dla pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.
2.Opłata roczna (brutto) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
jezdnia w pasie drogowym – 7,32 zł,
chodnik w pasie drogowym – 3,66 zł,
poza jezdnią i chodnikiem – 2,44 zł,
jezdnia na obiekcie mostowym – 61,00 zł,
chodnik na obiekcie mostowym – 36,60 zł,
poza jezdnią i chodnikiem na obszarze mostowym – 24,40 zł.
3.Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu - 2,44 zł brutto.
4.Opłata dzienna za każdy 1 m2 reklamy w obszarze zabudowanym – 1,22 zł brutto.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM