Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym
Strona główna / Urząd / Informacje Urzędu / Opłaty, podatki / Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym
 1. Stawki dzienne (brutto) za 1m2 powierzchni pasa drogowego za prowadzenie robót nad, pod i naziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności:
  • dla jezdni i chodników do 20% szerokości jezdni – 1,22 zł,
  • dla jezdni i chodników powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 3,66 zł,
  • dla jezdni i chodników powyżej 50% szerokości jezdni lub całej jezdni – 7,32 zł,
  • dla pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.
 2. Opłata roczna (brutto) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  • jezdnia w pasie drogowym – 7,32 zł,
  • chodnik w pasie drogowym – 3,66 zł,
  • poza jezdnią i chodnikiem – 2,44 zł,
  • jezdnia na obiekcie mostowym – 61,00 zł,
  • chodnik na obiekcie mostowym – 36,60 zł,
  • poza jezdnią i chodnikiem na obszarze mostowym – 24,40 zł.
 3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu - 2,44 zł brutto.
 4. Opłata dzienna za każdy 1 m2 reklamy w obszarze zabudowanym – 1,22 zł brutto.
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM