Głębokie Doły

Ścieżka przyrodnicza „Głębokie Doły” zbudowana została w 2005 roku
przez Nadleśnictwo Rybnik. Zlokalizowana jest w Leśnictwie Książenice,
w pobliżu Kolonii Lasoki I, a jej długość wynosi 1,9 km. Trasa prowadzi przez drzewostany o zróżnicowanym składzie gatunkowym, na szlaku można spotkać również szereg ciekawych roślin runa oraz lasotwórczych gatunków drzew i krzewów.
Trasa ścieżki sąsiaduje z leśniczówką wybudowaną w 1906 r., obok której zorganizowano zagrodę pokazową danieli. Ścieżka zapoznaje z naturalnymi procesami zachodzącymi w środowisku leśnym, ukazuje różne fazy rozwojowe drzewostanu, odsłania tajniki hodowli i ochrony lasu, daje okazję do poznania leśnej flory i fauny, przybliża zasady gospodarki łowieckiej.

 

 

Poszczególne zagadnienia są szczegółowo wyjaśniane na tablicach edukacyjnych rozmieszczonych na przystankach na trasie ścieżki. Centralnym punktem trasy jest polana edukacyjna z umieszczonymi na niej 10 dużymi tablicami, drewnianymi ławeczkami i stołem oraz zabezpieczonym miejscem na ognisko. Polana przystosowana została do prowadzenia terenowych zajęć szkolnych z dziećmi i młodzieżą. Trasa ścieżki prowadzona jest liniami oddziałowymi i drogami leśnymi wiodącymi przez różne typy lasu. Na trasie zamontowano aż kilkadziesiąt tablic edukacyjnych, a przemierzanie ścieżki ułatwiają białe kierunkowskazy.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM