Inne zabytki

Ruiny huty WaleskaRuiny huty Waleska

W lasach palowickich położone są zabytkowe ruiny huty Waleska, która stała niegdyś w nieistniejącym już dzisiaj przysiółku Łanuch koło Palowic. Pozostałość po hucie zwana Gichtą jest pamiątką rodzimego przemysłu hutniczego. Pierwsza kuźnica (hamernia) istniała w tym miejscu już w połowie XVIII wieku. Produkowano w niej żelazo sztabowe metodą prymitywnego wytopu z rudy darniowej. Zachowana do dziś ceglana budowla z kwadratową wieżą o czterech kondygnacjach, wybudowana w 1830 roku, ma 15 metrów wysokości.

Architektura patronackiego osiedla robotniczego kopalni Dębieńsko

Architektura patronackiego osiedla robotniczego kopalni DębieńskoPrzykładem zabytkowego układu urbanistycznego jest architektura patronackiego osiedla robotniczego kopalni Dębieńsko, które powstało w Czerwionce w latach 1899-1916, przy ulicach: Wolności, Słowackiego, Generała Hallera, Kombatantów, Mickiewicza i Szkolnej. Murowane z cegły familoki o drewnianych dachach krytych dachówką są pamiątką dawnej architektury miejskiej Górnego Śląska. W dniu 10 listopada 1994 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, wydał decyzję o wpisaniu zabytkowego osiedla familoków do rejestru zabytków województwa katowickiego.Zabytkowa ręczna sikawka strażackaZabytkowe ręczne sikawki strażackie

Pozostałością po pierwszych drużynach strażackich gaszących w okolicy pożary są zabytkowe ręczne sikawki strażackie na kołach, eksponowane obecnie przed budynkiem OSP w Palowicach i przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Książenicach.Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM