Miejsca pamięci narodowej

W Czerwionce-Leszczynach na uwagę zasługują liczne miejsca pamięci narodowej, w tym groby nieznanego żołnierza, pomniki i tablice pamiątkowe:

  • W parku im. Piotra Furgoła znajduje się tablica upamiętniająca Piotra Furgoła - powstańca śląskiego, bojownika o wolność i demokrację.
  • Na cmentarzu w Czerwionce znajduje się zbiorowa mogiła poległych w okresie II wojny światowej.
  • W Czuchowie przed budynkiem szkoły podstawowej znajduje się pomnik z napisem: „Ku chwale mieszkańców Czuchowa, którzy złożyli ofiarę życia za wolność narodów i demokrację”. Pomnik poświęcony jest powstańcom śląskim i ofiarom hitleryzmu. U jego stóp spoczywa płyta poświęcona ofiarom terroru stalinowskiego.
  • W Dębieńsku na cmentarzu parafialnym znajduje się tablica poświęcona: „Tym, którzy złożyli życie za Polskę w Powstaniach Śląskich 1919-1920-1921 r. Pomordowanym przez okupanta i poległym na polach walki za naszą wolność 1939-1945 r.”. Obok tej tablicy znajduje się mniejsza tablica pamiątkowa „Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków pamięci pomordowanych kwiecień 1940 r.”.
  • W Książenicach na miejscowym cmentarzu wmurowana jest tablica upamiętniająca tragiczną śmierć więźniów obozu oświęcimskiego. Zamiast nazwisk widnieją na niej numery obozowe 45 pomordowanych.


Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM