Fundusze zewnętrzne
Strona główna / Fundusze zewnętrzne

Promocja RPO Województwa Śląskiego

Nazwa zadania Źródło finansowania

Wnioskowana wartość zadania

Kwota wnioskowanego dofinansowania
RAZEM

140 108 505,85

97 045 733,19

FUNDUSZE UNIJNE

      92 689 398,19

67 046 087,14

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 16 983 000,92

14 308 094,14

Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 3 668 350,16

 1 999 984,50

Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 2 985 656,72

 2 368 060,83

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych.

 RPO WSL

469 859,00 

399 380,15 

Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 558 599,75

 199 585,44

Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu. 

 RPO WSL

 944 170,00

 801 694,50

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 5 139 493,35

 4 241 441,53

 IX i X Festwiwal Muzyki Niemechanicznej "Around The Rock"

 RPO WSL

 688 869,70

 565 227,64

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

 RPO WSL

 8 261 312,11

 5 394 636,80

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 7 074 872,19

 3 199 768,03

Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

 16 113 782,14

 11 479 458,39

Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko

 RPO WSL

 2 868 182,64

 1 999 788,27

Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS

PROW

                   450 000,00

               184 426,00

Europejski po-ziom

 PO KL

 4 017 445,08

 4 017 445,08

Przedszkolaczek

 PO KL

 1 810 570,00

 1 783 411,45

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej „Around The Rock”

  RPO WSL

 234 009,42

 170 939,91

Czerwionka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji

  RPO WSL

 444 314,50

 370 926,40

e-Administracja w Powiecie Rybnickim

 RPO WSL

 4 143 009,00

 3 520 000,00

Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

 RPO WSL

1 301 114,50

 1 105 947,32

Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

 PROW

 665 477,80

 336 002,00

Maluch w przedszkolu

 PO KL

  425 599,60

 419 215,60

OPS i Twoja aktywność ku integracji  

 PO KL

2008r:      301 263,00

2009r:      385 067,00

 2008r:   269 630,39

2009r:   344 635,86

Sala gimnastyczna w Stanowicach

 ZPORR

 2 413 863,84

 1 800 383,25

Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

ZPORR

7 668 883,23

3 721 968,00

Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów

ZPORR
Budżet państwa

2 174 067,95

1 582 504,06
217 406,80

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku

SPO - ROL

139 079,14

91 196,00

Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach

SPO - ROL

 72 153,96

47 310,40

Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach

SPO - ROL

 168 774,68

105 618,40

FUNDUSZE KRAJOWE

47 419 107,66

29 999 646.05

 Ekoakcja-segregacja

 WFOŚiGW

 16 725,00

 8 213,60

Ruszaj śladem Wszędobyla. Zakup edukacyjnej gry planszowej

 WFOŚiGW

 20 085,00

 14 060,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu - "Radosna szkoła"

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 441 135,18

 215 348,69

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej

 Urząd Marszałkowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 1 873 365,26

 666 000,00

w tym:

       UM:   333 000,00

MSiT: 333 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 3 324 000,00

 1 640 500,00

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach

 Urząd Marszałkowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 975 055,23

 666 000,00

w tym:

UM:    333 000,00

MSiT:  333 000,00

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Leszczynach

 Ministerstwo Sportu i Turystyki

 2 828 400,00

 840 000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

 WFOŚiGW

 823 471,87

 617 604,00

Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka

 WFOŚiGW

 955 888,03

 714 352,00

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielone szkoły"

 WFOŚiGW

 I półrocze: 313 597,00

II Półrocze:     9 900,00

 73 350,00

2 160,00

Renowacja rowu R w Czerwionce

 WFOŚiGW

 958 162,18

 668 044,00

Remont zaplecza obiektu sportowego wraz z ogrodzeniem boiska wiejskiego w Palowicach

 Urząd Marszałkowski

 40 662,49

 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Przegędzy

 Urząd Marszałkowski

 18 185,25

 9 092,62

Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem - Słoneczny Plac

 Urząd Marszałkowski

 43 992,45

 20 000,00

Remont zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Stanowicach

 Urząd Marszałkowski

 40 664,98

 20 000,00

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza obiektu sportowego przy boisku wiejskim w Szczejkowicach

 Urząd Marszałkowski

 46 767,96

 20 000,00

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

 EKOFUNDUSZ
WFOŚiGW
WSPÓŁINWESTOR
-PEC Jastrzębie

 

34 689 049,78
                                      

 16 437 226,79
411 724,56
6 935 969,79

Zapraszamy do zapoznania się z  prezentacją multimedialną:

"Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej" 

 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM