Zasłużeni dla Gminy
Strona główna / Zasłużeni dla Gminy

Karolinka

Rada Miejska w dniu 21 listopada 1997 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia w postaci statuetki Karolinka za wybitne zasługi i osiągnięcia dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, stojącej na bryle węgla. Począwszy od 1997 roku, corocznie Karolinką wyróżniane są zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i rozsławienia gminy i miasta.
Wciąż otwarta pozostaje kwestia, w jaki sposób można by uhonorować osoby, których już nie ma wśród mieszkańców, a których działalność i osiągnięcia dla gminy i miasta zasługują na uznanie.

Leszczyny

"Leszczyna"  jest formą promowania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy i miasta. Pierwsza statuetka została przyznana w 2000 roku. Ideą przyświecającą twórcom nagrody była chęć promocji nie tylko firm działających w gminie, lecz również samej gminy. Leszczyna to węglowa statuetka w kształcie dłoni, w którą wpleciona jest gałązka leszczyny. Zgodnie z regulaminem kapituły przyznającej to wyróżnienie, miarą sukcesu firm nominowanych do tej nagrody są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług, przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o ochronę środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych, twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym oraz rzetelność kupiecka.

           

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM