Lokalizacja
Strona główna / Lokalizacja

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego - 40 km od Katowic i 45 km od granicy z Czechami. Od 1999 roku wchodzi w skład powiatu rybnickiego razem z gminami: Świerklany, Lyski, Gaszowice i Jejkowice. Graniczy z dwoma miastami działającymi na prawach powiatu tj. Rybnikiem i Żorami, miastem Orzesze i gminą Ornontowice, które wchodzą w skład powiatu mikołowskiego oraz miastem Knurów i gminą Pilchowice wchodzącymi w skład powiatu gliwickiego.

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy i miasta zajmuje część Płaskowyżu Rybnickiego stanowiącego fragment Wyżyny Śląskiej.

Przez teren miasta przechodzi główna trasa kolejowa Katowice - Rybnik - Racibórz, a przez sołectwo Szczejkowice trasa Rybnik - Pszczyna.

W sołectwie Stanowice krzyżują się dwie główne drogi wojewódzkie Rybnik - Orzesze (nr 925) i Knurów - Żory (nr 924). Ponadto Czerwionka-Leszczyny posiada rozbudowaną sieć połączeń drogowych umożliwiających dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej: Rybnika, Knurowa i Gliwic. Gmina i miasto znajdują się na trasie autostrady A-1 Północ - Południe, która połączy Gdańsk z Ostrawą. Autostrada będzie przebiegała przez sołectwa: Szczejkowice, Stanowice i Bełk oraz dzielnicę Dębieńsko. Na terenie gminy zlokalizowane zostaną dwa zjazdy z autostrady, które połączą ją z istniejącym układem komunikacji kołowej.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM