Kultura
Strona główna / Kultura

Głównym animatorem życia kulturalnego w Czerwionce-Leszczynach jest Miejski Ośrodek Kultury, który zaspokaja kulturalne potrzeby mieszkańców gminy i miasta oraz zapewniania rozwój kultury i współtworzy jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym.

Działalność kulturalna MOK-u prowadzona jest w sześciu placówkach - sidzibie MOK-u i Domu Kultury w Czerwionce, Domu Kultury w Leszczynach, Klubie Młodzieżowym w Dębieńsku, Klubie Strażaka w Bełku i Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach. Bazę obiektów kulturalnych uzupełnia sieć 11 placówek bibliotecznych, zlokalizowanych na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze w Czerwionce-Leszczynach istnieją warunki sprzyjające dużej aktywności mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki. Aktywnie działają tutaj liczne kluby, organizacje i stowarzyszenia kulturalne oraz zespoły artystyczne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wielu imprezach lokalnych i ponadlokalnych, które są organizowane na terenie gminy i miasta.

Domy Kultury
Miejski Ośrodek Kultury
Dom Kultury Leszczyny
Dom Kultury Czerwionka
Klub Kultury w Dębieńsku
Wiejski Dom Kultury
Klub Kultury w Bełku
Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach
Izba Tradycji

 

Kluby i organizacje kulturalne
Klub Kultury Japońskiej
Grupa Plastyczna przy MOK
Grupa Plastyczna przy DK Leszczyny
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery
Klub Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weber
Śląskie Stowarzyszenie Ornitologiczne Ara
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Polski Związek Działkowców. Pracownicze Ogrody Działkowe im. Miczurina
Koło Gospodyń Wiejskich

Bibloteki
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Filia nr 1 Biblioteki Publicznej
Filia nr 2 Biblioteki Publicznej
Filia nr 3 Biblioteki Publicznej
Filia nr 4 Biblioteki Publicznej
Filia nr 5 Biblioteki Publicznej
Filia nr 6 Biblioteki Publicznej
Filia nr 7 Biblioteki Publicznej
Filia nr 8 Biblioteki Publicznej
Filia nr 9 Biblioteki Publicznej
Filia nr 10 Biblioteki Publicznej

Zespoły artystyczne
Teatralny Zespół Integracyjny Dziewiątka
Teatralna Grupa Twórcza
Teatr Żywego Słowa
Śląski Kabaret i Kapela Podwórkowa Trzy Ofiary Drogi do Europy
Zespół Śpiewaczy Książeniczanki
Zespół Śpiewaczy Przegędzanki
Zespół Śpiewaczy Stanowiczanki
Zespół Śpiewaczy Karolinki
Chór Parafialny Angelus
Zespół wokalny Akcent
Zespół Familijo
Zespół Tańca Nowoczesnego Rytm
Zespół Taneczny Zygzak
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM