Aktualności
Strona główna / Aktualności
2007-09-10
Gminna Rada Sportu
W dniu 10 września 2007 r. na podstawie art. 18a oraz 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki–Leszczyn Zarządzeniem Nr 0151/147/2007 powołał Gminną Radę Sportu.
2007-08-20
Informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
W związku ze stwierdzeniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przekazuje do wiadomości informacje Głównego Lekarza Weterynarii:
2007-04-06
Uwaga Przedsiębiorcy
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż sporządzana jest baza danych przedsiębiorców, celem której będzie informowanie przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na inwestycje oraz tzw. projekty miękkie.
2007-04-05
Materiały szkoleniowe
W związku z przeprowadzonym spotkaniem dla Przedsiębiorców w dniu 4.04.2007r. na temat Wprowadzenia do nowych Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 udostępniamy Państwu materiały szkoleniowe, które można pobrać w formacie .pdf.
2007-04-04
Dr Jan Olbrycht w Czerwionce-Leszczynach
W dniu 4 kwietnia 2007 r. władze gminy gościły Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta. Wizyta Eurodeputowanego obfitowała w liczne spotkania z lokalnymi środowiskami naszej gminy.
2007-03-30
Protokół z posiedzenia Komisji
Protokół z dnia 30 marca 2007r. z posiedzenia Komisji powołanej do spraw udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
2007-01-02
Informacja o alarmach i telefonach alarmowych!!!
W związku z wnioskiem na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami w załącznikach można pobrać informacje o możliwych alarmach oraz spis ważniejszych telefonów alarmowych.
2006-10-04
Czerwionka-Leszczyny - Gmina otwarta na fundusze strukturalne
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu przeprowadzonego przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego otrzymała certyfikat "Gmina otwarta na fundusze strukturalne".
2005-02-20
Projekt Odziedzicz pracę
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL rozpoczęło realizację projektu Odziedzicz pracę.
2002-07-20
Wnioski ze spisów powszechnych w Czerwionce-Leszczynach
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzono w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 r. według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godz. 2400.
2002-05-20
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Uroczystości jubileuszowe odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Wolności 2. W imieniu władz miasta i kierownictwa Urzędu zaproszonym Jubilatom serdeczne życzenia składa burmistrz gminy i miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej.
poprzednia strona 1 ... 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM