Koło Gospodyń Wiejskich

Polski Zwi±zek DziałkowcówPracownicze Ogrody Działkowe im. Miczurina
ul. Rybnicka 7,
44-246 Szczejkowice,
 (032) 431 78 71,
przewodnicz±ca: Maria Fojcik.

Koło istnieje od 1952 roku i obecnie skupia 55 członkiń. Spotkania zarz±du koła i jego członkiń odbywaj± się systematycznie. W ramach swojej działalno¶ci koło organizuje wycieczki, pokazy i akademie okoliczno¶ciowe.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM