Organizacje pozarządowe
Strona główna / Instytucje i Urzędy / Organizacje pozarządowe

                      ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY I MIASTA

CZERWIONKA-LESZCZYNYWYKAZ OBSZARÓW


 1. Sport, kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo

 2. Ratownictwo i ochrona ludności

 3. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 4. Rozwój demokracji, upowszechnianie swobód obywatelskich

 5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 6. Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

 8. Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i kombatantów

 9. Mniejszości Narodowe

 10. Stowarzyszenia nieformalne działające w obszarze: Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj. Koła Gospodyń Wiejskich

 11. Stowarzyszenia nieformalne działające w obszarze: Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj. Chóry Parafialne

 12. Ochrona i promocja zdrowia

 13. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych
   

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM