Szkoły specjalne
Strona główna / Edukacja / Szkoły specjalne

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Przedszkolna 1
44-238 Czerwionka-Leszczyny
 (032) 431 29 91
dyrektor: Beata Zich 


Patronką placówki jest Weronika Sherborne. Zespół obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzież z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Podlega Starostwu Powiatowemu w Rybniku. Do dyspozycji wychowanków są: sale do zajęć rewalidacji indywidualnej, sala do zajęć rehabilitacji ruchowej, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka i świetlica.

W skład placówki wchodzą:

  • szkoła podstawowa dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  •  szkoła podstawowa dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla upośledzonych w stopniu głębokim,
  • oddział przysposabiający dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nad rozwojem dzieci i młodzieży czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna w osobach: oligofrenopedagogów, logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego, rehabilitanta, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz pielęgniarki. Placówka ma bogatą ofertę zajęć wspierających rozwój dzieci. Należą do nich: zajęcia rewalidacji indywidualnej, rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, elementy hipoterapii, turnusy rehabilitacyjne. Na terenie zespołu działa koło teatralne, sekcja rowerowa i koło terenowe „9” Olimpiad Specjalnych. Specyfika pracy z uczniem niepełnosprawnym w tej placówce polega głównie na stosowaniu odpowiednich metod pracy.

Kadra pedagogiczna stale doskonali się w tym zakresie i posiada przygotowanie do prowadzenia następujących metod: „Dobrego Startu”, Denisona, ruchu rozwijającego Sherborne, Knilów, Blissa.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM