Leszczyny

Zgodnie z regulaminem kapituły przyznaj±cej to wyróżnienie, miar± sukcesu firm nominowanych do tej nagrody s± m.in. wysoka jako¶ć wyrobów i usług, przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, dbało¶ć o ochronę ¶rodowiska, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych, twórcze współdziałanie z samorz±dem gospodarczym i terytorialnym oraz rzetelno¶ć kupiecka.


Laureaci
Leszczyny 2012            
Leszczyny 2011           
Leszczyny 2010            
Leszczyny 2009

Leszczyny 2008

Leszczyny 2007

Leszczyny 2006
Leszczyny 2005
Leszczyny 2004
Leszczyny 2003
Leszczyny 2002
Leszczyny 2001
Leszczyny 2000

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM