Karolinki

Corocznie Karolink± wyróżniane s± zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i rozsławienia gminy i miasta.

Laureaci
Karolinki 2012          
Karolinki 2011

Karolinki 2010

Karolinki 2009

Karolinki 2008

Karolinki 2007

Karolinki 2006
Karolinki 2005
Karolinki 2004
Karolinki 2003
Karolinki 2002
Karolinki 2001
Karolinki 2000
Karolinki 1999
Karolinki 1998 
Karolinki 1997 

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM