Chór Parafialny Angelus
Strona główna / Kultura / Zespoły artystyczne / Chór Parafialny Angelus

ul. Przedszkolna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny
kierownik: Aniela Ciołek

Angelus powstał w paĽdzierniku 1973 roku. Jego założycielk± i dyrygentem jest Aniela Ciołek. Pierwsi chórzy¶ci wywodz± się z dawnych zespołów ¶piewaczych istniej±cych w Leszczynach. Pocz±tkowo przez parę miesięcy był to chór żeński, dwugłosowy, ale wkrótce zgłosili się mężczyĽni i powstał już czterogłosowy chór mieszany. Dzi¶ Angelus liczy prawie 30 osób, a jego repertuar, coraz bogatszy i ambitniejszy, składa się z utworów ¶redniowiecznych, poprzez utwory klasyków, aż po pie¶ni kompozytorów współczesnych.

Chór koncertuje nie tylko w Czerwionce-Leszczynach, u¶wietniaj±c obchody ¶wi±t ko¶cielnych i państwowych, lecz występuje również w ko¶ciołach s±siednich miast: Szczygłowic, Knurowa i Rybnika.

Corocznie podczas pielgrzymek do sanktuariów maryjnych koncertuje na Jasnej Górze, w Godowie i Licheniu.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM