Zespół ¦piewaczy Stanowiczanki
Strona główna / Kultura / Zespoły artystyczne / Zespół ¦piewaczy Stanowiczanki

ul. Ko¶cielna 61
44-230 Stanowice
instruktor: Elfryda Lanuszny 

Stanowiczanki s± najstarszym zespołem działaj±cym na terenie Czerwionki-Leszczyn. Bior± udział w imprezach okoliczno¶ciowych, przegl±dach folklorystycznych na szczeblu rejonu i województwa. Repertuar zespołu stanowi± ¶l±skie pie¶ni ludowe. Stanowiczanki maj± w swoim dorobku nagranie dla Radia Katowice oraz dla Telewizji Katowice. Zespół liczy obecnie 13 członkiń.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM