Klub Kultury w Bełku
Strona główna / Kultura / Domy kultury / Klub Kultury w Bełku

Klub Kultury

ul. Palowicka 7,
44-230 Bełk
 (032) 427 00 70

czynny: 
od wtorku do czwartku od 1300 do 1900

Nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawuje Miejski O¶rodek Kultury. Zadaniem klubu jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb kulturalnych ¶rodowiska dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również kultywowanie bogatych tradycji sołectwa. Odbywaj± się tutaj: spotkania autorskie, prezentacje dorobku artystycznego, biesiady ¶l±skie i strażackie, giełdy zespołów, babskie combry, festyny, koncerty, wystawy, spotkania, zajęcia w kołach i zespołach zainteresowań (plastycznym, muzycznym, recytatorskim). W pomieszczeniach klubu spotykaj± się członkowie Koła Emerytów i Rencistów i chóru parafialnego. Koło Gospodyń Wiejskich, szkoły i przedszkole organizuj± w klubie biesiady.

 

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM