Klub Kultury
Klub Kultury
ul. Odrodzenia 12,
44-234 Czerwionka-Leszczyny, 

instruktor: Teresa Peszke

Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Miejski O¶rodek Kultury. W klubie działa modelarnia lotnicza dla młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia odbywaj± się raz w tygodniu i s± prowadzone przez instruktora-modelarza Bogdana Bojdoła. Ponadto odbywaj± się tutaj zajęcia plastyczne i muzyczne, wystawy, prezentacje dorobku artystycznego.

 

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM