Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach
Strona główna / Kultura / Domy kultury / Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Palowicach
ul. Wiejska 62,
44-246 Palowice,

czynny:
w poniedziałki i ¶rody od 1500 do 2000
instruktor: Maria Szafraniec

Miejski O¶rodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach prowadzi działalno¶ć merytoryczn± w pomieszczeniach OSP. Oferta jest skierowana głównie do najmłodszych mieszkańców Palowic.

Na zajęciach instruktor prowadzi gry i zabawy. Prócz tego przygotowuje programy artystyczne uatrakcyjniaj±ce impezy okoliczno¶ciowe, które odbywaj± się na terenie sołectwa.

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM