Czuchów

Obecnie Czuchów jest jedną z dzielnic Czerwionki-Leszczyn, ale kiedyś był samodzielną miejscowością, której nazwa pojawiła się w źródłach już w XIII wieku. Czuchów był wsią rycerską, należącą do ówczesnych właścicieli Dębieńska. Jego usamodzielnienie nastąpiło dopiero w okresie wojny 30-letniej. Zamieszkiwało go wówczas 139 chłopów. Osada posiadała również dwa młyny.

W kolejnych okresach Chuchów był własnością rodów: Holly (Baltazar Holly - XVII wiek), Bujakowskich (Jan Józef Bujakowski - 1730 r.), Kalinowskich (Jan Kalinowski - 1784 r.), Palcka (Jan Bernard de Palcka - XIX wiek), Węgierskich. Na początku XIX wieku Antoni Węgierski sprzedał dobra hrabiemu Limburg-Stirum. W tym czasie powstała też w Czuchowie fryszerka występująca pod nazwą huta Henrietta, której właścicielami byli Adler i Panowski. Urządzenie to po pożarze około 1840 r. nie zostało już odbudowane.

W 1902 r. Czuchów stał się własnością skarbu pruskiego. W miejscowości funkcjonował szpital będący własnością Spółki Brackiej. Mieszkańcy Czuchowa wykazali dużą aktywność w okresie międzywojennym. 18 lutego 1919 r. ukonstytuował się, a 21 maja 1919 r. został przyjęty do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych miejscowy chór im. Jana Kochanowskiego. Liczył on początkowo 64 członków. Od 1930 r. obok niego rozpoczął działalność zespół śpiewaczy Moniuszko. Chór im. J. Kochanowskiego wznowił działalność w 1958 r., zmieniając równocześnie nazwę na Echo. Do dawnej nazwy członkowie chóru powrócili w 1962 r. i odtąd prowadził on działalność aż do 1981 r. W 1919 r. utworzono w Czuchowie Towarzystwo Polek, a następnie Towarzystwo Młodych Polek. Organizacje te spełniały szczególnie ważne funkcje, zwłaszcza w okresie plebiscytu (1921 r.).

Na początku XX wieku wykonano na terenie Czuchowa kilka otworów wiertniczych, które miały służyć zbadaniu zalegających tutaj pokładów węgla. Otwór badawczy, nazywany w księgach górniczych Czuchów II, drążony był od 10 listopada 1906 r. do 26 lutego 1909 r. Jego głębokość osiągnęła 2240 metrów. Podczas głębienia otworu przewiercono 118 pokładów węgla kamiennego. W latach międzywojennych był to najgłębszy otwór wiertniczy na świecie.

Czuchów od początku swego istnienia należał do parafii w Dębieńsku. Dopiero w 1926 r. powstał w miejscowości kościół, zaś w 1927 r. nastąpiło usamodzielnienie się parafii.


Opracowano na podstawie książki Aleksandra Żukowskiego i Anny Gudzik Szlakami Zielonego Śląska (ARW Vectra, Czerwionka-Leszczyny, 2002 r.).

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM