Stanowice

Miejscowość po raz pierwszy była wzmiankowana w Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis. Najstarszy zapis dotyczący wsi brzmi - „Ilem in Stanowitz decima episcopalis”, co znaczy: „Także w Stanowicach znajduje się dziesięcina biskupia”. Jako jeden z pierwszych właścicieli osady wymieniany jest około 1360 r. „dominus Nikolaus Stanowicz” -członek Bractwa Najświętszej Marii Panny w Raciborzu. W tym samym czasie inny Mikołaj ze Stanowic był duchownym również w Raciborzu.

W XVI wieku osada przeszła na własność szlacheckej rodziny Krecików, dodających do nazwiska przydomek „de Stanowitz”. Kolejnym nabywcą dóbr został w 1687 r. Jerzy Blacha. W ciągu następnych 150 lat właściciele dominium stanowickiego zmieniali się aż 15-krotnie (1732 r. - Fragstein, 1739 r. - Karol de Stengel, 1744 r. - Joanna Borińska, 1746 r. - Joannes de Noss, 1751 r.-Antonius de Tluck, 1756 r. - Leopold von Kloch, 1774 r. - Karol Arco,1805 r. - Friedrich Freiherr von Lyncker, 1819 r. - Johann Mentzel, 1834 r. - Rudolf Mentzel, 1843 r. - Heinrich Reisner, 1860 r. - porucznik Grandtke, 1870 r. - Franciszek Goertz).

Następnie majątek przeszedł na własność królewsko-pruskich domen, które go wydzierżawiały. Pod względem parafialnym Stanowice należały do Bełku. Dopiero w okresie międzywojennym powstał tutaj projekt budowy własnego kościoła, do którego realizacji nie dopuścił wybuch II wojny światowej. Uroczyste poświęcenie nowej świątyni pw. św. Jacka odbyło się dopiero 17 lipca 1949 r. Znacznie wcześniej, bo od 1885 r. Stanowice posiadały własną szkołę. Nowy budynek szkolny powstał w latach 60-tych XX wieku.

 


Opracowano na podstawie książki Aleksandra Żukowskiego i Anny Gudzik Szlakami Zielonego Śląska (ARW Vectra, Czerwionka-Leszczyny, 2002 r.).

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM