Karolinki 2011

Laureaci 2011

                                                         
Maria Grzegorzyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Przegędzy
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczejkowicach
Zespół Śpiewaczy Karolinki
Formacja taneczna Zygzak

 

MARIA GRZEGORZYCA

Maria Grzegorzyca urodziła się w Ornontowicach. Mieszka w Dębieńsku. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Rybniku i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie studiowała pedagogikę szkolną.
Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku logopedia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Prace zawodową rozpoczęła jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.W roku 1983 uzyskała zgodę na utworzenie filii poradni w Czerwionce-Leszczynach, którą następnie przekształciła w samodzielną poradnię, kierując tą placówką jako dyrektor. Prowadziła na terenie poradni zajęcia logopedyczne.Była pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 8.Oprócz pracy zawodowej, podejmowała szereg działań społecznych, m.in. jako kurator społeczny, sądowy oraz ławnik w Sądzie Rejonowym w Rybniku.Była sekretarzem i członkiem zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.Pracowała w Radzie Nadzorczej ówczesnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach. Organizowała wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Współpracowała z sądem w sprawach nieletnich z terenu gminy i miasta.
Jest współautorką publikacji w Głosie Nauczycielskim, problemach Opiekuńczo-Wychowawczych, Remedium i innych periodykach tematycznie związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZEGĘDZY


Jest jedną z najstarszych jednostek w gminie. W roku 2009 obchodziła 100-lecie istnienia. Działa jako stowarzyszenie. Jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W okresie międzywojennym posiadała nawet orkiestrę dętą.W długoletniej działalności zajmowała się przede wszystkim ratowaniem życia i mienia ludzkiego. Wychowywała i nadal wychowuje młodzież w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.Od roku 2009 zaczęła specjalizować się w usuwaniu zagrożeń ze strony owadów błonkoskrzydłych – pszczół, os i szerszeni. O zapotrzebowaniu na tego typu akcję ochronną, świadczy liczba 56 wyjazdów interwencyjnych Straży w roku 2011.Ponadto druhowie jednostki wzięli czynny udział w ochronie miejscowej ludności przed powodziami, jakie wystąpiły w roku 2007 i 2010.
Na czele drużyny stoi prezes Erwin Kuśka.


 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZEJKOWICACH


Ochotniczą Straż Pożarną w Szczejkowicach założyło 22 ochotników w maju 1923 roku. Pierwszym prezesem został druh Ignacy Lasek, a naczelnikiem Bolesław Dziuba.W swej długoletniej działalności ochraniała życie i mienie ludzkie przed pożarami. Brała czynny udział w gaszeniu wielkiego pożaru lasów rudzkich w roku 1992.Ochraniała ludność gminy w czasie powodzi, zbierając przy tym żywność i dary dla powodzian. W roku 1998 odznaczona została Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
a w czasie jubileuszu 80-lecie działalności otrzymała Medal im. Bolesława Chomicza.
W ramach działalności społecznej na rzecz Sołectwa Szczejkowice uczestniczyła przy realizacji ważnych inwestycji w tym: budowy Wiejskiego Domu Kultury, w którym posiada od 1979 roku swoją siedzibę.Od roku 2009 specjalizuje się w ochronie ludności przed owadami błonkoskrzydłymi: osami, pszczołami i szerszeniami.Szkoli i wychowuje młodzież w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Skupia 29 strażaków (w tym 3 kobiety) oraz 250 członków wspierających.
Prezesem jednostki jest Jerzy Fojcik, a naczelnikiem Krystian Goldman.ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI


Pomysł założenia zespołu zrodził się w roku 1997, w grupie 12 osób pod przewodnictwem Felicji Kozik należącej do klubu Emerytów i Rencistów w Czerwionce.
Na początku siedzibą zespołu było mieszkanie Państwa Kuś.

Kierownikami artystycznymi zespołu byli: ś.p. Wiktor Kowol, ś.p. Grzegorz Bąk, Krzysztof Niewolik i Wojciech Pukowiec.

Od 2008 roku Zespołem kieruje Krystyna Zaskórska.

W jego repertuarze znajdują się pieśni ludowe, patriotyczne i powstańcze, z preferencją dla śląskiego folkloru. Są śpiewane podczas uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, obchodami na terenie gminy świąt państwowych,
a także podczas dożynek powiatowych i festynów parafialnych.

Działalnością rozsławiającą Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest uczestnictwo   zespołu w licznych festiwalach i przeglądach artystycznych, na których otrzymuje wyróżnienia i zajmuje czołowe miejsca.

Brał udział między innymi:

-         w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Ludowych: w Wodzisławiu Śląskim, Zebrzydowicach, Brennej oraz w Chorzowie w ramach festiwalu „WICI”,

-         w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem,

-         w Festiwalu Kultury Śląskiej w Jastrzębiu Zdroju,

-         w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”
w Zebrzydowicach,

-         w III Przeglądzie Twórczości Ludowej  „STANICKA LIPA 2008”,

-         w Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”
w Dąbrowie Górniczej.

Działalność zespołu to także spotkania indywidualne jego członków, w tym: Pani Felicji Kozik, z dziećmi i młodzieżą na terenie placówek oświatowych w gminie, poświęcone prezentacji dorobku zespołu, strojów regionalnych, tradycji i kultury śląskiej.


FORMACJA TANECZNA ZYGZAK

Powstała w roku 1992 jako dziecięco – młodzieżowa grupa artystyczna, wykonująca układy taneczne i marszowo-taneczne.

Przez kilkanaście lat prezentuje głównie miniatury taneczne oraz układy nowoczesne zdobywając czołowe miejsca na festiwalach tańca.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Ponad 120 razy stawała na podium konkursów, festiwali tańca oraz imprez mistrzowskich.

Reprezentuje Miejski Ośrodek Kultury oraz Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny występując na imprezach lokalnych, międzywojewódzkich, krajowych
i zagranicznych.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą:

-         dwukrotnie 1 miejsce podczas Międzywojewódzkich Spotkań Tanecznych
„Woj.-Tan” w Olkuszu,

-         dwukrotnie 2 i 1 miejsce w ramach Wodzisławskich Gali Tanecznych „MIX”,

-         dwukrotnie 2 miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych
w Częstochowie,

-         dwie brązowe i srebrna jodła na Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,

-         wielokrotny laureat Gliwickich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży,

-         pierwsze, drugie i trzecie miejsca na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Opolu.

Kierownikiem i choreografem zespołu jest Katarzyna Grzegorzek.

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM